Om ACG Gruppen

ACG Gruppen befäster och stärker sin position som ett långsiktigt och lönsamt tillväxtbolag genom att utveckla befintliga verksamheter och är öppna för att addera närliggande verksamhetsgrenar. Moderbolaget utövar aktivt och ansvarsfullt ägarskap genom att stödja verksamheten i utvecklingen av strategi, affärsplaner, målformulering och ledningsarbete.

Verksamheten bedrivs genom kundorienterade dotterbolag specialiserade inom väl avgränsade branscher, länder och kundsegment. Samtliga bolag besitter en genuin branscherfarenhet och teknisk specialistkompetens.

 

Fakta 2017/2018
ACG Gruppen har 257 anställda
ACG Gruppen omsätter 404 miljoner